Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      22/04
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1Bến Trại- Sông LuộcSLu11:015353596774808692109119127138152165