Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      05/12/2019
TG GT 10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h
1Bến Trại- Sông LuộcSLu15:307