Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      20/02/2019
TG GT 0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h
1Bến Trại- Sông LuộcHTL00:454546465362728394105118131145158170