Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      14/10/2019
TG GT 3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h
1Bến Trại- Sông LuộcSLu03:348482767070626159606774746952