Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      08/04/2020
TG GT 6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h
1Bến Trại- Sông LuộcSLu15:307