Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      12/02/2020
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
1Bến Trại- Sông LuộcSLu15:307